Connie Løvheim
Connie Løvheim
FROG-Instruktør
   
Meld din interesse

Send en e-post til Choices:
post@choices.no

Eller ta direkte kontakt med Connie Løvheim:
connie@choices.no


Frog Online Identity

CO-ACTIVE COACHING|LEADERSHIP|FROG ONLINE IDENTITY

Neste FROG-KURS er allerede 24. april!   Meld din interesse

Choices

Du kan skape magi i livet ditt

Vi jobber for å løse det betydelige samfunnsproblemet som frafall i utdanning og utenforskap blant unge mennesker representerer. Vi vil at alle som vokser opp skal ha muligheten til å skape verdighet i sitt eget liv, og i sin relasjon til samfunnet.Vi vil at alle skal bli kjent med verdien og kraften i det å stole på at du er god nok, og at hver enkelt er en viktig brikke i samfunnet. Med tillit til deg selv, og dine medmennesker, vil du kunne skape magi i livet ditt. Grunnleggende tillitt er for oss den største kraft som finnes.

Hvem er vi

Choices
dine evner, dine valg, din fremtid
  • Customer Testimonails

    Jeg ønsker å øke livskvaliteten til mennesker ved at de blir bevisst sine egenskaper og hvordan dette påvirker menneskene rundt hver enkelt.

    Connie Løvheim CTI Coach, Choices
Les mer om vårt neste FROG-kurs   Les mer