Connie Løvheim
Connie Løvheim
FROG-Instruktør
   
Meld din interesse

Send en e-post til Choices:
post@choices.no

Eller ta direkte kontakt med Connie Løvheim:
connie@choices.no


Frog Online Identity

FROG ONLINE IDENTITY|LEADERSHIP|CO-ACTIVE COACHING

Neste FROG-KURS er allerede 24. april!   Meld din interesse

FROG online identity til Bergen

– For oss handler det om å se og høre dem. Vi kritiserer ikke og har full tillit til at deltakerne er i stand til å få det livet de ønsker seg dersom de selv vil.

Victoria Løvheim hadde ni forskjellige narkotiske stoffer i kroppen da foreldrene fant henne. – Uten foreldrene mine hadde jeg ikke vært i live i dag, sier hun.

Les hele den sterke historien her: (PDF)

FROG online identity

... å hjelpe ungdom som har falt utenfor skole og jobb til å finne sine iboende kvaliteter og unike evner

Gjennom lyk-z metoden, FROG Online Identity, deltar opptil 12 unge i en fysisk workshop som går over 25 dager fordelt på 7 uker. Her skal ungdommene igjennom 5 moduler med temaene Visjon, Identitet, Kommunikasjon, Impact og The Big Leap. Metoden bygger på teorier fra neurofysiologi, kognitive grunnprinsipper, kommunikasjonsteori fra filmfag, leadership og co-active coaching.

I løpet av de 7 ukene treningen pågår, skjer det store positive endringer hos deltakerne. De får innsikt i sine egne verdier og unike egenskaper. Deltakerne utarbeider egne fremdriftsplaner og skaper sin egen motivasjon og drivkraft for selv å se verdien av skolegang eller arbeidsliv.

Underveis i programmet og mellom modulene jobber ungdommene på FROGS.no, en læringbasert webplattform der de svarer på spørsmål og gjør oppgaver som er knyttet til de ulike temaene. Her kan de også snakke med trenerne og med de andre kursdeltakerne.

Program over 7 uker

Vi tror på individets egen evne til å skape sin egen fremtid til et liv i verdighet.

Underveis i programmet og mellom modulene jobber ungdommene på FROGS.no, en læringbasert webplattform der de svarer på spørsmål og gjør oppgaver som er knyttet til de ulike temaene. Her kan de også snakke med trenerne og med de andre kursdeltakerne.

Målgruppen er i hovedsak unge og unge voksne som står i fare for å falle ut av samfunnet ved at de har droppet ut av skole eller jobb over lengre tid. Metoden er universell på den måten at den vil kunne benyttes på andre målgrupper.

En tilpasset utgave av metoden er utprøvd i en spesialklasse på en ungdomsskole med svært gode resultater. Metoden er også prøvd ut på langtidssykemeldte og eldre langtidsledige. Resultatet er det samme; de får tro og tillit til egne verdier og unike evner, og det skapes grunnlag for varig endring og vekst.

Vi har også flere interessenter innen kreftomsorgen, kriminalomsorgen, ettervern, og rus – og psykiatri. Det vil si at vår metode har stor overføringsverdi til å dekke flere samfunnsutfordringer på sikt.

Få mer informasjon →